Arkadiusz Jankowski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Arkadiusz Jankowski – rocznik 1993. Ukończył Wydział Grafiki.
Dyplom:
Konstrukcja/Dekonstrukcja zrealizowany w Pracowni prof. zw. Błażeja Ostoji Lniskiego. Brał udział w Międzynarodowym Triennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, 2017; wystawie „20/20 Made In Japan” podczas Międzynarodowego Festiwalu „Mois du graphisme” w Grenoble we Francji, 2017; wystawie „Niepodległa”, Międzynarodowego Biennale Plakatu, Warszawa 2018.
W 2015 i 2016 roku artysta brał udział w międzynarodowym projekcie „Muskau Art Project”.Tytuł dyplomu: Konstrukcja/Dekonstrukcja

Przedmiotem pracy jest kronika procesu tworzenia przeze mnie greckich trier mających ulec uszkodzeniu; oraz wyłonienie nowych form z tych klarownych i znanych mi konstrukcji w momencie zderzenia. Odczucia wizualne jak i wewnętrzne postanowiłem zawrzeć w litografiach, które powstawały na bieżąco z kolejnymi etapami budowy modeli. Interpretacja jest dekonstrukcją, a dekonstrukcja wydobywa to, co ukryte w procesie uwalniana od reguł a przypisywaniem im nowych znaczeń, które wyraża tak zwana wolna gra, a nie konwencjonalna słuszność odczytywania.
W moim przypadku dekonstrukcja pozwala na wyciąganie z obiektu fragmentu, dokładne przyjrzenie mu się, przeinaczenie formy a następnie umieszczenie w konstrukcji, która będzie już zgoła inna niż pierwotnie.
Według mnie ruina jest doskonałym stanem estetycznym obiektu. Zniszczenie przedmiotu jest dla niego wyzwoleniem przez rezygnację z krępującej logiki. Cecha ta jest mi wyjątkowo umiłowana gdyż pozwala na ucieczkę od rzeczywistości. Zachowując dawny, skomplikowany zarys, ruina rozluźnia go, tworząc szalenie atrakcyjne przedstawienie gdzie już wszystko jest dozwolone.
Cykl litografii jest kroniką procesu tworzenia i niszczenia greckich trier. Ruina jest doskonałym stanem estetycznym obiektu. Zniszczenie przedmiotu jest dla niego wyzwoleniem przez rezygnację z krępującej logiki. Cecha ta jest mi wyjątkowo umiłowana gdyż pozwala na ucieczkę od rzeczywistości. Zachowując dawny, skomplikowany zarys, ruina rozluźnia go.